Sen jako źródło naszej twórczości

Sen jest jedną z podstaw naszej egzystencji. To właśnie podczas snu nabywamy nowych umiejętności, analizujemy zdarzenia nabyte podczas dnia. W nocy przeżywamy emocje, które można zauważyć podczas ruchów ciała. Emocje mają również wpływ na twórczość.

Nasza twórczość to podstawowy składnik procesów poznawczych, a najważniejszym procesem poznawczym biorącym udział w twórczości jest myślenie. Jeżeli więc nie wypoczywamy we śnie nasze myślenie może być zaburzone. Obecna psychologia przywiązuje coraz to większą uwagę do połączenia procesów metapoznawczych i twórczości.

Metapoznanie to wiedza o własnych procesach i strukturach poznawczych. Uważa się, iż w ich skład wchodzą planowanie niższego rzędu, kontrola nad ich wykonaniem, analizę informacji zwrotnych i wyciąganie wniosków z uprzednich doświadczeń (Flavell, 1979, 1981, za: Edward Necka, 2005).

Wszystkie te procesy mogą być zaburzone poprzez zły sen. Jeżeli zmienimy jakość naszego snu, prawdopodobnie będziemy mogli mieć większy wpływ na wydajność naszej twórczości.