Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.valde.pl z dn. 30.09.2016

Sklep internetowy działający pod adresem www.valde.pl prowadzony jest przez Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne, ul. Gwiaździsta 77a/2 w Warszawie 01-651

NIP:118-002-64-72, posiadająca biuro handlowe przy ul. Marii Kazimiery 20 lok.9 w Warszawie.

§1 DEFINICJE

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Towarów;
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.valde.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów;
Valde Produkty Medyczne – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Valde Produkty Medyczne a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy odbiorze/dostawie Towaru), od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne (w przypadku przedpłaty przelewem) lub od momentu poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności (w przypadku skorzystania z systemu PayU) do momentu wysyłki Towaru do Klienta.

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie Internetowym oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:
przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub
przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript;
minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.
Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.
Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Do każdego zakupu w naszym sklepie wystawiany jest paragon lub faktura VAT w zależności od wyboru klienta.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:
na stronie internetowej www.valde.pl : wypełniając formularz Zamówienia;
pocztą elektroniczną: wysyłając na adres haniac@valde.pl Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. dane do faktury, adres dostawy oraz określenie sposobu płatności i wysyłki;
telefonicznie: składając Zamówienie pod numerem 22 833 48 53;
faksem: wysyłając pod numer 22 833 48 53 Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. dane do faktury, adres dostawy oraz określenie sposobu płatności i wysyłki.
Aby dokonać zakupu Towarów w Sklepie Internetowym Klient może:

2.1 dokonać rejestracji w ramach serwisu internetowego Sklepu

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.
Do prawidłowego zakończenia procedury rejestracji niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu w jej trakcie.
Klient zarejestrowany i zalogowany na stronie internetowej Sklepu ma możliwość wglądu w historię Zamówień, status realizacji bieżących Zamówień oraz nie ma konieczności wprowadzania swoich danych osobowych podczas dokonywania kolejnych Zamówień.

2.2 złożyć Zamówienie bez rejestracji

W trakcie procedury Zamawiania Klient zobowiązany jest do podania danych koniecznych do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imienia, nazwiska, adresu, adresu dostawy.
Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu.
W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.
W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności.
W trakcie składania Zamówienia Klient może założyć konto w serwisie internetowym Sklepu (zarejestrować się).
Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”.
W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.
Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne.
Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §3 pkt. 10.  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW

Czas realizacji Zamówienia wynosi od 24h do 21 dni roboczych od momentu:
otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, za pobraniem);
wpłynięcia należności na rachunek bankowy Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne (w przypadku przedpłaty);
poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności PayU lub innym dostępnym;
w zależności od wyświetlającej się “dostępności towaru”.
W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia klient zostanie o tym poinformowany mailem lub telefonicznie oraz zostanie Klientowi zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.
Dostawa Towarów jest możliwa na terenie Unii Europejskiej (kraje poza Polską są naliczane inną stawką kurierską).
Dostawa Towarów do Klienta odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.
Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
Odbierając przesyłkę Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, można sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody ułatwia procedurę reklamacji.
Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie Protokołu Szkody, spełniającego warunki opisane w §4 pkt. 6. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego.
Klient może odebrać osobiście zakupiony Towar w siedzibie Valde mieszczącej się przy ul. Marii Kazimiery 20 lok.9 w Warszawie (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00), nie ponosząc żadnych kosztów dostawy.

§5 CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich w kwotach netto i brutto (zawierających podatek VAT).
Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:
gotówką przy odbiorze Towaru – płatne przy odbiorze osobistym w siedzibie Valde,
płatność przy odbiorze “pobranie” pracownikowi firmy kurierskiej; dotyczy tylko Zamówień do kwoty 4000 złotych brutto;
przelewem na rachunek bankowy Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne;
korzystając z elektronicznego systemu płatności.

§6 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

W okresie epidemii koronawirusem na terenie naszego kraju nie ma możliwości zwrotu ani wymiany zakupionego towaru na naszym sklepie. W tej wyjątkowej sytuacji jesteśmy zmuszeni zachować środki ostrożności wynikające z ochrony zdrowia. Prosimy o przemyślane zakupy jak i wybór produktów. Jeżeli zastanawiacie się Państwo jaki produkt będzie najbardziej odpowiedni chętnie pomożemy w doborze. Wystarczy zadzwonić lub napisać do firmy Valde. Dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za utrudnienia.

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Towaru do Klienta lub wskazanej przez Niego osoby trzeciej w przypadku kiedy Produkt zakupiony nie jest wyrobem medycznym.
Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży jest wysłanie do Sklepu (valde.pl ul. Marii Kazimiery 20 lok.9 Warszawa 01-641, fax (22) 833-48-53, email haniac@valde.pl) pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu określonego w §6 pkt. 1.
Klienci mogą odstąpić od Umowy sprzedaży korzystając z formularza udostępnionego przez Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne.
Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku Umów, których przedmiotem są:
Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
Towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru (do 14 dni od złożenia Oświadczenia, o którym mowa w §6 pkt. 2). Warunkiem zwrotu pieniędzy za towar jest odesłany wraz z towarem rachunek w postaci paragonu lub faktury wystawiony przez sprzedającego: Firmę Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne.
Koszt opakowania i odesłania Towaru na adres Sklepu ponosi Klient.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne, dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od otrzymania od Klienta Oświadczenia, o którym mowa w §6 pkt. 2 Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne może wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów, Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.
Zwrot należności przez Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient, chyba że zgodzi się on na inny sposób zwrotu. Zwrot paragonu wraz z towarem jest podstawą do zwrotu pieniędzy.

Regulamin zwrotu towaru w czasie epidemii

Szanowni Klienci z racji zaistniałego stanu wyjątkowego jakim jest czas epidemii COVID-19 przysługujące prawo do zwrotu zamówionego towaru zostało zmienione.

Producent zastrzega sobie możliwość odmówienia zwrotu towaru po rozpatrzeniu wniosku.

Pragniemy poinformować, iż wyroby medyczne klasy I nie podlegają zwrotowi, a ich wymiana, zwrot, zamiana jest wynikiem dobrej woli producenta.

Mając na uwadze dobro użytkownika i kupującego nie sprzedajemy wyrobów testowanych, używanych. Każdy wyrób Vale jest nowy i nie używany. Wyroby jak poduszka ortopedyczna, materac, traktujemy z najwyższą powagą produktu indywidualnego, dlatego też zachowanie higieny w sprzedaży produktów jest dla nas priorytetowe.

W czasie epidemii, nie jesteśmy w stanie ocenić czy poduszka nie była testowana przez osobę zakażoną dlatego też staramy się nie dopuszczać do wymian, zamian i zwrotów wyrobów medycznych klasy I.

Jeżeli produkt był nie użyty, stanowił pomyłkę zamówienia lub inną przyczynę która zostanie rozpatrzona może podlegać zwrotowi.

Mamy ogromną nadzieję, iż zaistniały fakt epidemiologiczny i chęć utrzymania sprzedaży wyrobów sterylnych zostanie przez Państwa zrozumiana.

Producent Valde oświadcza, iż wysyłane produkty są zawsze nowe, nie używane i nie testowane.  Pakowane są przez osoby zdrowe i w zachowaniu najwyższego reżimu higieniczno-sanitarnego.

Do Państwa dyspozycji w razie wszelkich pytań zawiązanych z produktami Firmy Valde uruchomiliśmy infolinie 24h pod numerem 502677108 oraz od 8-17 od Poniedziałku do Piątku pod numerem telefonu 228334853. Zapraszamy również do korzystania z kontaktu drogą mailową: haniac@valde.pl bok@valde.pl

§7 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
Reklamacje należy składać w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu).
Waldemar Cieślak Valde Produkty zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.

§8 GWARANCJA JAKOŚCI

Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne jest producentem większości Towarów prezentowanych w Sklepie udziela na nie własnej gwarancji. Na Produkty nie będące produkcją marki Valde, firma Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne nie udziela gwarancji.
Warunki gwarancji udzielanej przez producentów Towarów prezentowanych w Sklepie określone są w kartach gwarancyjnych oraz w opisach poszczególnych Towarów.

§9 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów tak szybko jak jest to tylko możliwe.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Zamówienia, a co za tym idzie mogą być one w tym celu przekazane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, serwisy aukcyjne.
Klient ma prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania, a także usunięcia swoich danych osobowych przez Sklep.
Podczas procedury Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Sklep. Zgoda ta może zostać wycofana przez Klienta w każdej chwili.
Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez Klienta informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówień.
Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przez Sklep znajdują się w Polityce Prywatności.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rozstrzyganie sporów pomiędzy Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
W razie zaistnienia sporu pomiędzy Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub z możliwości wszczęcia postępowania za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Formularz zwrotu do pobrania