Polityka Prywatności

§ 1

  1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisu dostępnego pod adresem https://www.valde.pl jest firma Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne, zarejestrowana pod adresem ul. Gwiaździsta 77a/2, Warszawa 01-651 posiadająca siedzibę handlową pod adresem ul. Marii Kazimiery 20 lok.9, Warszawa 01-641,NIP: 118-002-64-72

Pod adresem www.valde.pl znajduje się strona Internetowa producenta poduszek i materacy ortopedycznych informująca o wyrobach, jak również blog producenta oraz sklep Internetowy.

  1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także na podstawie pozostałych przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych.
  2. Pozyskiwanie informacji podawanych przez Użytkowników serwisu oraz sklepu Internetowego Valde odbywają się poprzez formularze kontaktowe zawarte na stronach https://www.valde.pl, poprzez gromadzenie logów serwera przez operatora hostingowego, maila pozyskanego poprzez kontakt z zapytania (pobranego ze strony), oraz za pomocą plików Cookies (tzw. ciasteczek).

Zgodne z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) plik te definiowane są jako niewielka informacja tekstowa, która jest wysyłana przez serwer www i zapisywana po stronie użytkownika. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki te stosowane są u większości właścicieli stron internetowych. Dzięki nim m. in. w sklepach zapamiętany zostaje profil klienta i zawartość koszyka. Ciasteczka wykorzystywane są również przez najpopularniejsze internetowe narzędzie służące do analizy statystyk serwisów www, udostępniane przez firmę Google – Google Analytics. Dzięki plikom cookies program ten tworzy profile użytkowników witryny. Działania te umożliwiają przeprowadzenie analizy ruchu i działań użytkowników oraz tworzenie statystyk i zestawień w celu wprowadzania ulepszeń w funkcjonowaniu serwisu. Dane zbierane automatycznie za pośrednictwem plików cookies wykorzystywane są przez nas do celów analityczno-statystycznych (analiza zachowań Klientów na stronie sklepu internetowego), marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Klientów. Pozwala to przede wszystkim na udoskonalanie funkcjonowania sklepu oraz poprawianie wygody dla Użytkowników.

Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

Informujemy również, iż strona sklepu internetowego została zaprojektowana w taki sposób, aby można było odwiedzać ją bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

Na stronie wykorzystywane są również zintegrowane elementy takie jak: Google AdWords, Facebook piksel, Google Optimize. W przypadku danych zapisywanych przez Google Analytics i Google Optimize użytkownicy mogą skorzystać z dodatkowych funkcji przeglądarki, która po zainstalowaniu powinna uniemożliwić przesyłanie danych i informacji przez to narzędzie (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl). W przypadku jasno określonych reklam Google, użytkownicy mają prawo do skorzystania z odpowiednich ustawień oraz zainstalowania wtyczki w używanych przeglądarkach internetowych, które to oznaczają rezygnację z reklam pod linkiem https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl.

Sklep Internetowy Valde, blog oraz strona producenta Valde powiązana jest również z portalem społecznościowym takim jak Facebook. Polubienie strony na Facebooku jest całkowicie dobrowolne a profile nie są przekazywane w żaden sposób innym firmą. Osoby, które klikają „lubię to” zawsze mogą i posiadają prawo do odstąpienia od tej rzeczy. Ich profil ukazujący zdjęcie będzie wówczas nie widoczny jak również osoba ta nie będzie otrzymywała informacji o ruchach na stronie fanpage Facebooka. Osoby, klikające „lubię to” mogą również dokonać odpowiednich dla siebie weryfikacji (ustawień) takich jak obserwowanie lub nie tego co się dzieje na polubionej stronie. Profile, które dobrowolnie lubią stronę fanpage na Facebooku nie są przekazywane żadnym innym firmą oraz nie stanowią korzyści materialnych dla Administratora. Administrator zawsze dokłada starań aby zapewnić bezpieczeństwo istniejącym profilom, które dobrowolnie klikają „lubię to” lubiąc stronę powiązaną z producentem Valde.

  1. Najwyższe standardy bezpieczeństwa przepływu informacji zapewnia zabezpieczenie serwisu certyfikatem SSL (połączenie szyfrowane). Dodatkowe zabezpieczenia form papierowych wynikają również z polityki prywatności firmy, które to są zgodne z najnowszą dyrektywą RODO.

§ 2

  1. Przetwarzanie danych osobowych podawanych przez Użytkowników ma na celu tylko i wyłącznie realizację zamówienia na co składa się: wystawienie listu przewozowego dla kuriera z wykorzystaniem podanych danych przez Klienta, potwierdzenie zamówienia, kontakt osoby obsługującej i realizującej otrzymane zamówienie w firmie Valde, udzielania odpowiedzi i informacji na zadane pytania, korespondencji z Klientem, wycenę, odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną oraz telefoniczną pytania oraz stworzenie oferty handlowej na wniosek Klienta.
  1. Na podstawie niniejszej Polityki Prywatności Administrator danych osobowych gromadzi następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury na prośbę klienta (osoby składającej zamówienie). Sprzedawca wystawia paragony oraz faktury VAT.

a)    Sklep internetowy zbiera dane Klientów (nick, pseudonim), którzy dobrowolnie umieszczają opinie i komentarze na stronie Sklepu Internetowego.

Sklep zbiera również dane (adres poczty elektronicznej) w celu przekazywania informacji handlowych lub w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę i chęć.

b)    Dane mogą być również wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204) lub w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883), jeżeli Klient wyraził na to zgodę (jak wcześniej wspomniano). Zgoda ta może zostać wycofana przez Klienta w każdej chwili.

c)    Opinie i komentarze umieszczone przez Klientów na stronie internetowej sklepu mogą zostać użyte w celu promocji sklepu lub produktów znajdujących się w jego ofercie. Opinie i komentarze pozostawione przez Klientów oraz Użytkowników są dobrowolne.

3. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione odpowiednim organom Państwa.

  1. Przechowywanie danych:

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów lub obowiązków nałożonych na administratora danych. Po wygaśnięciu podstawy prawnej przetwarzania danych przez administratora, wszystkie dane przechowywane są przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakich może dochodzić administrator i jakie mogą być kierowane wobec niego oraz przez okres do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi przez administratora. Okres przechowywania danych może zostać wydłużony w przypadku nałożenia na administratora takiego obowiązku przez przepisy szczególne.

  1. Każdy z Użytkowników ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Skargi, zażalenia oraz wszelkie uwagi można również zgłosić bezpośrednio do firmy Valde pod wskazany andrea w tym punkcie. Aby usunąć wszelkie pozostawione, zgromadzone dane należy skontaktować się z Firmą Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne drogą telefoniczną 228334853 lub drogą mailową na adres bok@valde.pl