Płyny dezynfekcyjne

Ochrona przeciwwirusowa i i przeciwbakteryjna.

Maseczka 3 warstwowa z filtrem z fizeliny wielokrotnego użytku

Septi Soap- higieniczny płyn do mycia powierzchni i rąk

Zawiera 60% alkoholu, który charakteryzuje się niską toksycznością. Czyści bez użycia wody. Dodatek gliceryny chroni skórę przed utratą wody. Po użyciu nie pozostawia uczucia lepkich dłoni. Pozostawia przyjemny i świeży zapach. Dobrze tolerowany przy częstym stosowaniu. Bardzo dobrze odtłuszcza czyszczoną powierzchnię i skórę. Płyn przeznaczony do higienicznego mycia i oczyszczania powierzchni odpornych ma działanie alkoholu oraz rąk

Opakowanie: plastikowa butelka z dozownikiem

500 ml

Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze

Kompozycja zapachowa (Linalool). Zawiera etanol

Zdrowie i styl życia

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Wysoce łatwopalne ciecz i pary. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Stosować ochronę oczu. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Przechowywanie i stosowanie

Chronić przed dziećmi. Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze od 5’C do 25’C w miejscu dobrze wentylowanym. Chronić przed wysokimi temperaturami i bezpośrednim nasłonecznieniem

Preparat gotowy do użycia – nie wymaga spłukiwania

Powierzchnie: równomiernie rozprowadzić płyn na czyszczonej powierzchni za pomocą suchej, czystej szmatki. Produkt nanosić na suchą powierzchnię. Nie spłukiwać. W przypadku uszkodzonej skóry, zaleca się stosowanie rękawiczek ochronnych. Skóra: Nanieść płyn na suchą skórę, równomiernie rozprowadzić i wcierać do całkowitego wchłonięcia. Nie stosować na uszkodzoną skórę

Producent / dystrybutor

Adres producenta: “Clovin” S.A. ul. Zarzecze 14, 18-220 Czyżew